Privacybeleid

Bleds, uw zekerheid in thuisverpleging

professionele-thuiszorg

In veel gevallen kiest uw behandelend specialist in het ziekenhuis voor vervolgbehandelingen thuis. In uw vertrouwde omgeving moet u dan hetzelfde hoge niveau van verpleegkundige zorg krijgen als in het ziekenhuis. Daarom schakelen veel ziekenhuizen Bleds Healthcare in. Bleds is een organisatie van zorgprofessionals met een landelijk netwerk van meer dan 100 BIG-gecertificeerde niveau 4 en 5 verpleegkundigen. Een hele zekerheid voor ‘het ziekenhuis’ en voor uzelf natuurlijk.

Uw gegevens
Uw Bleds verpleegkundige is volledig opgeleid, geïnstrueerd en op de hoogte van uw medicatie en de wijze van toediening. Uw verpleegkundige houdt alle informatie omtrent uw behandeling en vorderingen bij op een speciale app, Yulp genaamd. Yulp is ook toegankelijk voor uw eigen behandelend arts(en) en de ziekenhuisapotheker. Uiteraard blijft deze informatie strikt persoonlijk. Uw privacy wordt dan ook ten volle gerespecteerd en gegarandeerd.

De gegevensuitwisseling in Yulp
Wilt u weten welke gegevens er in Yulp staan en wie inzicht in deze gegevens hebben, kijk hier.

De verwerking van gegevens tbv het melden van bijwerkingen
Zorgverleners en producenten van medicijnen zijn wettelijk verplicht om bijwerkingen van medicatie te melden aan het Bijwerkingencentrum Lareb en/of de European Medicines Agency (EMA). Indien u een bijwerking heeft, wordt deze via Yulp, samen met uw leeftijd, uw patiëntnummer en andere informatie relevant voor de beoordeling van de bijwerking, doorgegeven aan het ziekenhuis en/of de producent, zoals vermeld op de verpakking van het middel, zodat zij de bijwerking kunnen melden. Om een bijwerking goed te kunnen melden, kan het nodig zijn dat Bleds Healthcare informatie over u doorgeeft aan uw zorgverleners, zodat zij aanvullende informatie relevant voor de bijwerking over u kunnen verstrekken.

Meer informatie over het melden van bijwerkingen bij uw farmaceut vindt u hier.